PP tracker

O programie

O programie

Copyright © 2013 Maciej „Nux” Jaros.

Aplikacja PP tracker umożliwia sczytanie identyfikatora przesyłki z kodu kreskowego i szybkie sprawdzenie gdzie jest przesyłka.

W aplikacji użyto wtyczki BarcodeScanner (dostępna dla systemu Android i iOS).

Kod skryptu jest dostępny na GitHub.

Zamknij