Help Pomoc

O aplikacji About

Wersja aplikacji 0.6.1.

Copyright © 2012-2014 Maciej "Nux" Jaros.

Licencja CC-BY-SA

Prognozy są generowane przez serwis www.meteo.pl, który został stworzony przez ICM.

App version 0.6.1.

Copyright © 2012 Maciej "Nux" Jaros.

License CC-BY-SA

Libraries copyright and license information is avaiable in the JS and CSS files.

Prognosis are generate by www.meteo.pl, which was made by ICM.

Pytania i odpowiedzi FAQ

Po co dwie prognozy? Why use two forecasts?

Krótkoterminowa prognoza (najbliższe 2 doby) jest zwykle bardziej dokładna niż ta długa (4 doby). Są one jednak także nieco inaczej wyliczane (tzw. model UM i COAMPS). Zainteresowanych szczegółami odsyłam na stronę www.meteo.pl (są tam maile kontaktowe do autorów).

Najważniejsze jest to, że spojrzenie na obie wersje daje większą pewność co do prognozy. Jeśli np. jedna mówi, że jutro będzie deszcz, a druga, że nie będzie, to lepiej wziąć parasol :-).

Short-term forecast (next 2 days) is usually more accurate than the long one (4 days). But they are also computed in a different way (so called UM and COAMPS models). More info on www.meteo.pl (you'll find contact e-mails there).

More important, if you look at both forecasts you will be able to gain more confident knowledge of the forecast. For example, if one forecast says it will rain tomorrow and the other one says it won't, then you should take your umbrella anyway :-).

Pogoda z mojej okolicy? Checking neighbourhood forecast?

Otwierając stronę z prognozą w lewym rogu zobaczysz tzw. różę wiatrów, czy właściwie strzałki nawigacyjne. Dzięki nim możesz poruszać się po okolicy (strzałka w prawo leci na wschód, strzałka do góry na północ itd.).

Prognozy w okolicy mogą też dać dobry ogląd na to, jak bardzo zmienna może być pogoda u Ciebie.

After you open a forecast page, you will find a kind of a wind (compass) rose with navigation arrows. By clicking on them you can move around your neighbourhood (right arrow moves you east, up arrow north etc).

Neighbourhood forecasts should give you a good overview of how stable the weather will be.

Wykrywanie położenia. Automatic position.

Położenie (długość i szerokość geograficzna) jest ustalane przez Twoją przeglądarkę internetową. Może ona korzystać z połączenia sieciowego lub GPS. Lepsze wyniki zwykle uzyskuje się przy włączonym połączeniu bezprzewodowym (WiFi lub komórkowe) niż kablowym. Jeśli masz taką możliwość, włącz sieć bezprzewodową lub GPS.

Pamiętaj, że niektóre przeglądarki/telefony zapytają, czy można udostępnić połączenie tej aplikacji. Jeśli nie chcesz (lub nie możesz) tego robić, to możesz wpisać dowolne położenie ręcznie.

Position (latitude and longitude) is acquired from your browser. It can use your Internet connection or GPS. Wireless connection (WiFi or mobile) usually gives more accurate results than a cable connection. If you can, turn on your wireless receiver or GPS.

Note that some browsers/phones will ask you for permission to share your position with this application. If you don't want (or can't) do that, you can always type in any position manually.

Dlaczego nie działa zapis? Why doesn't my data get saved?

Jeśli nie działa zapis, to najprawdopodobniej Twoja komórka nie obsługuje skryptów JavaScript lub ma ich obsługę wyłączoną. Program wymaga JavaScript do poprawnego działania.

If saving doesn't work then your cellphone doesn't have JavaScript enabled. This application needs JavaScript to work properly.

Settings Ustawienia